Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Over ons

Wat is het Vrouwennetwerk?
Het Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht is een informeel netwerk van vrouwen (en enkele mannen) werkend of studerend aan de Universiteit Utrecht. Iedere UU-er met interesse in of betrokkenheid bij genderdiversiteit kan zich kosteloos en vrijblijvend aanmelden.

Doelstelling
Het Vrouwennetwerk heeft als doelstelling om de positie van vrouwen aan de Universiteit Utrecht te verbeteren en onevenredige vertegenwoordiging van vrouwen aan de universiteit te verkleinen. Dat doet het enerzijds door – gevraagd en ongevraagd – advies en informatie te geven en anderzijds door bijeenkomsten en andere activiteiten te organiseren en belichten die bijdragen aan vergroting en bewustzijn (awareness) van genderdiversiteit.

Inbedding
Het Vrouwennetwerk UU is ondergebracht bij de directie HR, team Beleid en Expertise.

Het Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht verbindt, organiseert, informeert, signaleert en adviseert.