Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Over ons

Het Vrouwennetwerk UU is in 2021 door de UU beëindigd. Het was al jaren geen echt actief netwerk meer. Het UU Equality-Diversity-Inclusion programma faciliteert universiteitsbrede diversiteitsnetwerken en biedt ruimte voor het zelf oprichten van een diversiteitsnetwerk. (zie website EDI)

Het universiteitsbrede Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht was een informeel netwerk van vrouwen (en enkele mannen) werkend of studerend aan de Universiteit Utrecht. Iedere UU’er met interesse in of betrokkenheid bij genderdiversiteit kon zich kostenloos en vrijblijvend aanmelden.  Tot circa 2013 werden door de coördinator Vrouwennetwerk nog activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten, trainingen en netwerkdagen.      

Het Vrouwennetwerk had als doelstelling om de positie van vrouwen aan de Universiteit Utrecht te verbeteren en onevenredige vertegenwoordiging van vrouwen aan de universiteit te doen afnemen. Het was gedurende veertig jaar het enige diversiteitsnetwerk van de UU.  Sinds de oprichting van het netwerk, begin jaren ’80, is er veel bereikt, getuige de toename van een schamele 2 à 5% vrouwelijke hoogleraren in die tijd naar een “kritische massa” van circa 30% anno nu.