Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Het Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

verbindt

vrouwelijk WP en mensen met interesse in genderdiversiteit en brengt ze met elkaar in contact. Het onderhoudt contacten met de community Vrouwennetwerk UU, met relevante onderdelen binnen de Universiteit Utrecht, andere universiteiten en hun vrouwennetwerken, met (gender)diversiteitsmedewerkers en waar van toepassing met overkoepelende organisaties en projecten. Het Vrouwennetwerk UU stimuleert en ondersteunt het ontstaan van universitaire (deel)netwerken, facultaire overleggen of andere genderdiversiteitsgerelateerde ideeën. Ook beleidsmakers binnen de UU kunnen een beroep doen op de genderdiversiteitskennis en -expertise binnen het Vrouwennetwerk;

organiseert

activiteiten m.b.t. genderdiversiteit en netwerkbijeenkomsten en geeft aandacht aan events van partijen met vergelijkbare doelen;

informeert

over ontwikkelingen aan de UU en tracht een brugfunctie te vervullen tussen doelgroep en universiteit, door vanuit kennis van strategische doelen van de UU bij te dragen aan de aansluiting bij de belevingswereld van vrouwelijk WP en andere UU’ers  met interesse in genderdiversiteit. Het informeert ook over activiteiten op landelijk niveau en aan andere universiteiten en over genderdiversiteitsthema’s en relevante ontwikkelingen betreffende de verbetering van kansen en mogelijkheden van vrouwen in academische posities;

adviseert

UU’ers met (gender)diversiteitsgerelateerde vragen en ideeën. Dat kan resulteren in doorverwijzing, informatie, concrete tips, ondersteuning op bijv. zichtbaarheid of het verbinden van mensen. Het Vrouwennetwerk zet er daarbij op in om het talentbeleid van de UU te versterken;

signaleert

actuele ontwikkelingen betreffende de verbetering van kansen en mogelijkheden van vrouwen in academische posities. Dit geschiedt o.a. door regelmatig overleg met sleutelfiguren bij de betrokken onderdelen binnen de UU, door contact te onderhouden met leden van het netwerk en door deelname aan landelijke universitaire overleggen. Het Vrouwennetwerk signaleert good practices aan de UU, maakt die zichtbaar en draagt ze uit, net als relevante ontwikkelingen op landelijk niveau en aan andere universiteiten. Ook daartoe verschijnt twee keer per jaar het magazine Pandora en verspreiden we bovendien circa zes keer per jaar een nieuwsbrief.