Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Agenda

10 mei 2017
14:00 - 17:15
Sweelinckzaal (0.05), Drift 21, Utrecht

Expertmeeting ‘Rethinking Religion, Emancipation and Women’s Conversion’

In deze expertmeeting zullen twee lezingen van professor Jeanette Jouili (Universiteit van Pittsburgh) en professor Elina Vuola (Universiteit van Helsinki) het beginpunt zijn voor een discussie over bekering, religie en emancipatie. De expertmeeting wordt georganiseerd in het kader van het NWO-onderzoeksproject ‘Beyond ‘Religion versus Emancipation’: Women’s Conversions to Judaism, Christianity and Islam in Contemporary Western Europe’, onder leiding van prof. dr. Anne-Marie Korte (Departement Filosofie en Religiewetenschap).

In dit project wordt onderzoek gedaan naar de beeldvorming, de religieuze tradities en de ervaringen van vrouwen die zich hebben bekeerd of zich in het proces van bekering  bevinden. Ook wordt er breder onderzoek verricht naar seculiere en religieuze discoursen over gender, seksualiteit en emancipatie.

Voor meer informatie over de inhoud en de sprekers, klik hier.


Entree: Gratis