Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Archief per maand: april 2018

Eva Knies hoogleraar Strategisch Human Resource Management

Met ingang van 1 maart 2018 is Eva Knies benoemd tot hoogleraar Strategisch Human Resource Management bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht. Eva Knies zal zich de komende jaren nadrukkelijk inspannen voor de verdere kruisbestuiving tussen Strategisch Human Resource Management en Publiek…

Lees meer

Isabel Arends nieuwe decaan Bètawetenschappen

Prof. dr. Isabel Arends is per 1 juli door het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht benoemd tot de nieuwe decaan van de faculteit Bètawetenschappen. Arends is momenteel hoogleraar Biokatalyse en Organische Chemie en voorzitter van de afdeling Biotechnologie aan de TU Delft. Collegevoorzitter Anton Pijpers is erg blij met de komst van Arends naar…

Lees meer