Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Achtergrond

Gebrek aan erkenning en aanpak wangedrag schaadt de wetenschap

Het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH) publiceert op 6 mei een onderzoek naar wangedrag en intimidatie in de wetenschap, gebaseerd op 53 cases. Het rapport richt zich op de verschijningsvormen van harassment en de onderliggende patronen en doet aanbevelingen voor mogelijke oplossingen. Het onderzoek is in opdracht van het LNVH uitgevoerd door dr. Marijke Naezer, prof….

Lees meer

Stimuleringsfonds Diversiteit &Inclusie

De Taskforce Diversiteit van de Universiteit Utrecht stelt jaarlijks € 50.000,- beschikbaar voor projecten en activiteiten die diversiteit bevorderen onder studenten en medewerkers. CRITERIA STIMULERINGSFONDS DIVERSITEIT Projecten en activiteiten komen in aanmerking voor het stimuleringsfonds als ze: aansluiten bij het Strategisch Plan van de Universiteit Utrecht; relevant zijn voor meerdere faculteiten/directies; bijdragen aan diversiteit bij een bredere…

Lees meer

Carla Bruijnzeel-Koomen koninklijk onderscheiden

Prof. Carla Bruijnzeel-Koomen heeft op 26 april een koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen. Zij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij is een excellent dermatoloog met grote belangstelling voor allergische huidaandoeningen, met name de rol van voedselallergie bij chronisch eczeem. Ze leverde de afgelopen 25 jaar een belangrijke bijdrage aan de patiëntenzorg…

Lees meer