Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Interview met Margreet van Es: stereotypen over moslima’s kloppen niet

Het stereotiepe beeld van de moslima als onderdrukte vrouw is hardnekkig. Dr. Margreet van Es (Religiewetenschap) stelt in een interview met Brandpunt+ (24 mei) dat veel moslimvrouwen zichzelf niet herkennen in dat stereotype en dat hun identiteit veel veelzijdiger is.

Het stereotiepe van de onderdrukte moslimvrouw werd sinds de jaren negentig, en vooral sinds de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001 steeds sterker, maar tegelijkertijd groeide daarmee de behoefte onder moslimvrouwen om tegen die stereotiepe beeldvorming in te gaan, zegt Van Es. Veel van hen hebben het gevoel dat ze gereduceerd worden tot hun moslim zijn, terwijl het slechts een klein onderdeel is van een veel grotere identiteit.

Lees het artikel op de nieuwspagina van de Universiteit Utrecht,
of lees het volledige artikel van Pete Wu op de site van Brandpunt.