Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Pandora

Pandora december 2016: Achtergrond Westerdijkfellowship

Het Westerdijkfellowship is bedoeld om extra vrouwen aan te trekken voor de senior posities binnen Bèta. Via facultaire middelen worden vrouwen aangetrokken met hoogleraar potentieel. Na een Tenure Trackperiode van vijf jaar vervullen zij een vaste senior positie binnen een departement.

door Pien van Leengoed*

Eén keer per drie jaar mogen de twee departementen met de meest onevenredige man-vrouwverdeling dingen om het fellowship. Dit waren de departementen Wiskunde en Informatica. De decaan heeft het eerste fellowship toebedeeld aan het departement Wiskunde.

Inzet Wiskunde
Het departement Wiskunde is zich bewust van de scheve verhoudingen, namelijk 18% vrouwelijk UHD en 0% vrouwelijke hoogleraren (peildatum 01 januari 2016). Binnen de overige functiecategorieën schommelt het percentage tussen de 23% en 28%. Het departement Wiskunde hecht belang aan meer diverse en daarmee meer innovatieve onderzoeksgroepen en heeft daarom eigen gelden vrijgemaakt voor een extra Westerdijkfellowpositie. Op de vacatures zijn meer dan zeventig reacties binnengekomen. Dit zijn niet alleen veel reacties, de wetenschappers hebben ook nog eens hoogstaande onderzoekskwaliteiten – terwijl er vaak wordt gedacht en gezegd dat “er geen vrouwen zijn”.

Nu al een Vini
Dat de fellows kwalitatief hoogstaand onderzoek leveren, is nu al bewezen. Damaris Schindler heeft net voor de start van haar aanstelling een Vini binnengehaald!

Tweede ronde
Omdat we sinds 2015 bezig zijn met de werving van de fellows, is bij Informatica de tweede ronde al in gang gezet. Er zijn meer dan 40 reacties binnengekomen van vrouwelijke wetenschappers, waarvan er ruim 35 voldoen aan de gestelde criteria voor de brievenselectie. Dat belooft dus veel goeds! In september 2017 zal deze Westerdijkfellow starten.

 

150_9630*Pien van Leengoed MSc is matchingcoördinator en projectleider diversiteitsbeleid bij Bètawetenschappen en studieadviseur Informatiekunde.