Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

homepage

YOUth-lezing: Zorgende moeders & broodwinnende vaders

Hoe doe jij dat eigenlijk, werk en gezin met elkaar combineren?’ Het is een vraag die veel moeders voorgeschoteld krijgen. Waarom stellen we deze vraag eigenlijk zelden aan vaders? Door gendernormen in onze maatschappij, bestaat het beeld dat vrouwen voorrang geven aan zorg voor hun kind(eren) en dat de man de kostwinner is. Is de…

Lees meer

Zilveren Penning voor initiatiefnemers van Incluusion

Tijdens de Dies Natalis op dinsdag 26 maart 2019 reikte bestuursvoorzitter Anton Pijpers de Zilveren Penning uit aan de initiatiefnemers van Incluusion. Deze penning is een onderscheiding voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de Universiteit Utrecht. Het programma Incluusion geeft vluchtelingenstudenten de kans om universitair onderwijs te volgen. Op deze manier continueren zij hun academische carrière….

Lees meer

Universiteit Utrecht en Nederlandse Vrouwen Raad adviseren SER over diversiteit in de top

Er zijn nog steeds veel te weinig vrouwen in topfuncties. Het kabinet overweegt stevige maatregelen en heeft de SER om advies gevraagd. Op 20 maart overlegde de SER met stakeholders over het gebrek aan vrouwen aan de top. Centraal stond de vraag of de overheid een wettelijk afdwingbaar quotum moet invoeren. Stakeholders van de hub Gender…

Lees meer