Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

“Wat zij zegt” – In de media: Belle Derks

Behalve dat vrouwen vaker in rede worden gevallen, krijgen ze ook minder waardering voor hun bijdrage in teamverband. Dit was de conclusie van een onderzoek uit 2005 van sociaal psycholoog Madeline Heilman, werkzaam voor New York University. Beide problemen worden veroorzaakt door gender bias: de vaak onbewuste neiging meer waarde te hechten aan de daden en woorden van mannen dan aan de daden en woorden van vrouwen. – Anouk Vleugels, NRC Next, 12/10/2016

Lees het artikel van Anouk Vleugels in de NRC Next van 12 oktober jl. hier.
In het artikel wordt prof. dr. Roos Vonk (Radboud Universiteit Nijmegen) geïnterviewd, die op haar beurt prof. dr. Belle Derks aanhaalt. “Het klinkt mooi, al die vrouwelijke solidariteit, maar willen vrouwen dit wel? Volgens de queen bee-theorie zetten vrouwen zich juist af tegen andere vrouwen, om zelf hogerop te komen. Vonk: ‘Dat verschijnsel bestaat wel, maar is volgens onderzoek van de Utrechtse hoogleraar Belle Derks vooral zichtbaar in masculiene werkomgevingen. Bijvoorbeeld bij de politie.'”

Eind 2015 interviewden wij Belle Derks voor ons tijdschrift Pandora. In dat artikel wordt o.a. de queen bee-theorie nader verklaard. Lees de Pandora van december 2015 hier (in pdf).