Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Aukje Mantel-Teeuwisse hoogleraar Farmacie en Internationaal Gezondheidsbeleid

Aukje Mantel-Teeuwisse is per 1 februari benoemd tot hoogleraar Farmacie en Internationaal Gezondheidsbeleid aan de faculteit Bètawetenschappen. Mantel-Teeuwisse richt zich in het bijzonder op de effecten van beleidsmaatregelen op de beschikbaarheid en het gebruik van geneesmiddelen. Wereldwijd krijgen miljarden mensen geen of niet de juiste behandeling met medicijnen. Niet alleen in lage-lonen landen, maar, vanwege de hoge prijzen, in toenemende mate ook in de westerse wereld.

Met deze nieuwe leerstoel binnen de Life Sciences onderstreept de Universiteit Utrecht haar doel bij te dragen aan het verbeteren van de gezondheidszorg wereldwijd. Het onderzoek en onderwijs van Mantel-Teeuwisse is van groot belang voor de door de Verenigde Naties gestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Zij werkt ook al nauw samen met nationale en internationale instituten, waaronder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

De beschikbaarheid en het gebruik van geneesmiddelen worden sterk bepaald door het toelatings-, financiering- en voorschrijvingsbeleid van de overheid en farmaceutische en medische adviesorganen. Tussen landen bestaan dan ook grote verschillen, licht Mantel-Teeuwisse toe. “Door die te onderzoeken, krijgen we inzicht in de bedoelde en onbedoelde effecten van verschillende beleidskeuzes. Dat is essentieel om tot betere gezondheidszorgsystemen te komen.”

Daarnaast is voor studenten Farmacie en andere Life Sciences opleidingen inzicht in de internationale context van de zorg steeds belangrijker. “Als professionals gaan zij werken aan steeds complexere farmaceutische zorg in een steeds internationaler vakgebied. De huidige discussie rondom dure geneesmiddelen laat bijvoorbeeld zien dat oplossingen niet alleen binnen Nederland gezocht kunnen en moeten worden.”

Aukje Mantel-Teeuwisse (1973) studeerde en promoveerde bij het departement Farmaceutische Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Daarna bleef ze aan het departement verbonden als universitair docent en sinds 2016 als universitair hoofddocent. De afgelopen jaren was ze ook voorzitter van de School of Pharmacy. Daarnaast is ze onder meer Managing Director van het Collaborating Centre for Pharmaceutical Policy and Regulation van de WHO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *