Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Achtergrond

Dossier Gender en Emancipatie

Meer nieuws-  en agenda items: Dossier Gender en Emancipatie 

http://www.uu.nl/organisatie/nieuws-en-agenda/gender-en-emancipatie

Onder de vlag van het Utrechtse onderzoeksthema Institutions for Open Societies doen wetenschappers vanuit uiteenlopende disciplines onderzoek rondom (on)gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Dit gebeurt onder andere vanuit genderstudies, sociale wetenschappen, geschiedenis, filosofie en economie.

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart 2016) heeft de Universiteit Utrecht actuele voorbeelden van haar expertise op het gebied van gender en emancipatie gebundeld in dit dossier.

Genderstudies: Voorbij vanzelfsprekendheid en uitslugw_hum_vrouwelijke-hoogleraar_770x510iting

http://www.uu.nl/onderzoek/genderstudies

Voor wie, waar en waarom is bepaalde kennis van belang? Dit zijn vragen die aan de basis staan van ieder postkoloniaal en feministisch project van de onderzoeksgroep Genderstudies. Onze genderwetenschappers richten zich vanuit een feministische en post-koloniale invalshoek op het in kaart brengen, begrijpen en repareren van maatschappelijke en culturele in- en uitsluitingsprocessen.

Door de relatie tussen vanzelfsprekenheid, waarheid en macht open te breken, creëren de onderzoekers van Genderstudies nieuwe perspectieven op kunst, cultuur, wetenschap en samenleving. Ze bestuderen vraagstukken met betrekking tot sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en verschil. Dit doen ze zowel op empirisch maatschappelijk niveau als op symbolisch, cultureel en wetenschapskritisch niveau. Door daarbij universalistische claims te problematiseren produceren ze nieuwe kennis over deze kwesties.

diversiteit | etniciteit | emancipatie | integratie | mannelijkheid | queer | trans | post-seculier | post-human | cultuurkritiek | literatuur | film | nieuwe media | fotografie | podiumkunst

Door het perspectief van het centrum naar de marge te verleggen, zijn in dit vakgebied onderbelichte patronen en thema’s ontdekt die een rol spelen in het leven en werk van vrouwelijke en niet-westerse burgers, kunstenaars en cultuurwetenschappers. Ook draagt het genderonderzoek bij aan de exacte wetenschappen – sommige inzichten binnen de medische wetenschappen zijn zelfs levensreddend gebleken.