Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Oproep Athena’s Angels: deel je ervaring met attributie bias!

“Vrouwen moeten over het algemeen meer bewijs leveren dan mannen om als even competent beoordeeld te worden. Dit kan onder ander verklaard worden doordat de prestaties van mannen en vrouwen aan andere oorzaken toegeschreven worden – de zogenoemde attributie bias. Zelfs als de concrete informatie over relevante prestaties gelijk is, wordt deze informatie vaak anders geïnterpreteerd bij mannen dan bij vrouwen.

Goede prestaties worden bij mannen eerder gezien als teken van competentie. Wordt diezelfde prestatie door een vrouw geleverd, dan wordt dit vaker toegeschreven aan allerlei andere zaken. Bij een vrouw die goed gepresteerd heeft denken we bijvoorbeeld dat ze hard gewerkt heeft, geluk heeft gehad, of hulp van anderen heeft gekregen. Dit kan ook meespelen bij het beoordelen van publicatielijsten van mannelijke en vrouwelijke onderzoekers. Gezamenlijke publicaties van vrouwen worden eerder toegeschreven aan de bijdrage van hun co-auteur of promotor, als ‘externe’ verklaring voor hun succes. Bij mannelijke onderzoekers gebeurt dit veel minder. (…)

De verschillende manieren waarop we de prestaties van mannen en vrouwen bekijken brengen we ook op anderen over. Soms gebeurt dit heel subtiel. Bijvoorbeeld door de woorden die we kiezen om de prestaties van mannen en vrouwen te omschrijven in beoordelingen of aanbevelingsbrieven. (…) Deze kleine verschillen kunnen bias veroorzaken in beoordelingssituaties, en daarmee grote gevolgen hebben voor de uitkomsten van mannen en vrouwen, zelfs als ze gelijke prestaties leveren. Zo is gebleken dat het taalgebruik in de evaluaties van kandidaten een rol speelt bij het vervullen van vacatures.”

– Bron: nieuwsbrief Athena’s Angels (kijk bij juni)

Oproep

Athena’s Angels roepen iedereen op andere voorbeelden van, of persoonlijke ervaringen met de attributie bias onder onze aandacht te brengen, via het email-adres van de website: info@athenasangels.nl