Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Vacature: Hoogleraar Gender in Primary and Transmural Care (strategische leerstoel) bij Radboud UMC

De hoogleraar op de strategische leerstoel Gender in Primary and Transmural Care draagt zorg voor het generen van nieuwe kennis ten behoeve van het onderwijs en onderzoek naar sekseverschillen in ziekte en gezondheid. De nieuwe hoogleraar is verantwoordelijk voor het continueren en uitbouwen van het onderzoek dat zich richt op man-vrouw-verschillen bij diverse aandoeningen, problemen die alleen bij vrouwen voorkomen, maatschappelijke zorgthema’s rond gender en gezondheid en seksespecifieke aspecten in de zorg, behandeling en hulpverlening. Relevante thema’s voor de leerstoel zijn:
1. ‘algemene’ ziekten waarin man-vrouw verschillen een rol spelen (zoals hart- en vaatziekten, psychiatrische aandoeningen, endocriene ziekten en longziekten)
2. ziekten en aandoeningen die uitsluitend (of vooral) bij vrouwen voorkomen (zoals de bekkenbodemproblemen, cyclusgebonden klachten, en menopauze)1.
3. maatschappelijke (zorg)thema’s die nadrukkelijk om een onderscheid tussen mannen en vrouwen vragen (zoals partnergeweld en misbruik, ziekteverzuim en zorgkosten in relatie tot vrouwspecifieke klachten) en
4. seksespecifieke aspecten in zorg, behandeling en hulpverlening (zoals diagnostiek, therapieën en richtlijnen; waaronder farmacotherapie).

Lees hier de volledige vacaturetekst (pdf).