Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Vicedecaan Susan te Pas treedt toe tot de Onderwijsraad

Een bijzonder eervolle Kroonbenoeming voor Susan te Pas: vanaf 1 januari 2019 maakt zij deel uit van de Onderwijsraad, het hoogste adviesorgaan van regering en parlement over beleid en wetgeving op het terrein van onderwijs.

Te Pas is verheugd met haar benoeming. “Toen ik interim-trekker was van Dynamics of Youth kwam ik veel in aanraking met het werk dat we samen met onze maatschappelijke partners doen. Ik merkte toen dat ik het erg interessant vond om meer naar buiten te kijken, verder dan de academische wereld. Op deze positie in de Onderwijsraad verbreedt die horizon zich natuurlijk, en kan ik daarnaast ook een kijkje nemen in de politieke processen.”

De Onderwijsraad brengt advies uit op verzoek van de regering en de Eerste en Tweede Kamer en adviseert ook uit eigen beweging. In bijzondere gevallen kunnen ook gemeenten een beroep doen op de raad. De adviezen van de raad dienen doelen als hogere onderwijskwaliteit, toegankelijkheid van het onderwijs, doelmatigheid en inclusie. “De werkagenda voor volgend jaar staat op de website. Er staan onderwerpen op die me erg interesseren, zoals lezen en leesbevordering, de rol van onderwijsbesturen, de educatieve infrastructuur en passend onderwijs en het verschil tussen jongens en meisjes. Vanuit mijn contacten binnen de UU, en met name bij de strategische thema’s Dynamics of Youth en Institutions for Open Societies, kan ik daar veel aan bijdragen.”

Als hoogleraar cognitieve psychologie weet Susan te Pas dat ze bij meerdere thema’s ook persoonlijk wat te brengen heeft. “Bijvoorbeeld vanuit de onderwijspsychologie, maar ook als het gaat over bestuur van hoger onderwijs, docentprofessionalisering en toegankelijkheid vanuit het oogpunt van selectie.”

De Onderwijsraad is vooral bekend door haar adviezen over het primair en voortgezet onderwijs. Dat er ook adviezen worden uitgebracht voor het hoger onderwijs is minder bekend. “Op dat terrein kan ik als bestuurder van de faculteit Sociale Wetenschappen natuurlijk veel doen. Vanuit mijn positie in de board van het Centre for Academic Teaching heb ik veel zicht op expertiseontwikkeling van docenten in het hoger onderwijs. Daarnaast is onze faculteit natuurlijk penvoerder van de Graduate School of Teaching en bieden wij de academische lerarenopleiding primair onderwijs aan, waardoor er ook veel kennis over primair en voortgezet onderwijs in huis is. Daar kan ik goed gebruik van maken.”

Het werk van Susan te Pas voor de Onderwijsraad begint in januari met een tweedaagse en zal daarna een halve tot één dag per week vragen. Ze blijft vicedecaan bij de faculteit Sociale Wetenschappen en lid van de board van het Centre for Academic Teaching (CAT).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *