Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Vier jonge Utrechtse geotalenten ontvangen Veni-subsidie

Van het (on)gezonde stadsleven tot vloeistofroutes in schalies

Vier onlangs gepromoveerde geowetenschappers van de Universiteit Utrecht hebben van NWO een Veni-subsidie ontvangen. De jonge onderzoekers krijgen ieder maximaal 250.000 euro waarmee ze gedurende drie jaar een eigen onderzoek kunnen uitvoeren. Gezamenlijk ontvingen de Universiteit Utrecht (23), het UMC Utrecht (5) en het Hubrecht Instituut (2) dertig Veni-subsidies, goed voor een vijfde van het landelijk totaal.

Timothy Price – Bergen zand van zee naar land

De natuurlijke aangroei van stranden en duinen houdt kuststroken klimaatbestendig tijdens de verwachte zeespiegelstijging. Het blijft echter grotendeels onbegrepen hoe zand zich van de zeebodem naar het duin begeeft. In dit onderzoek wordt deze landwaartse zandverplaatsing geanalyseerd en gemodelleerd, om strand- en duinaangroei beter te begrijpen en te voorspellen.

Maartje Houben – In kaart brengen van vloeistof routes door schalies

Vloeistofstroom door schalie is traag en connectiviteit van poriën is slecht begrepen. De onderzoekers gebruiken verschillende combinaties van experimenten en beeldvormingstechnieken om de vloeistofroutes in schalies in kaart te brengen.

Maartje Poelman – De geografie van voedselconsumptie

Het ritme van ons dagelijks leven is drukker en dynamischer dan enkele decennia geleden: we wonen, werken en recreëren op allerlei verschillende locaties. Met innovatieve onderzoeksmethoden wordt onderzocht in hoeverre deze leefstijl en de doorgaans overvloedige beschikbaarheid van ongezond voedsel op deze locaties samenhangt met (on)gezonde voedselconsumptie.

Obbe Tuinenburg – Oorzaken van droogtes: dichtbij of veraf?

Dit onderzoek bestudeert de atmosfeer tijdens droogtes. De vraag is of droogtes worden veroorzaakt door een tekort in vocht-aanvoer in de atmosfeer, of dat de vocht-aanvoer normaal is, maar deze niet leidt tot neerslag. Door deze inzichten in droogte-mechanismen en -oorzaken kunnen droogtes beter voorspeld worden.