Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Voor het eerst meer vrouwelijke dan mannelijke hoogleraren aan UU benoemd

Aan de Universiteit Utrecht (inclusief UMC Utrecht) zijn in het Johanna Westerdijkjaar (10 februari 2017 – 10 februari 2018) 39 vrouwen en 34 mannen tot hoogleraar benoemd. Het percentage vrouwelijke hoogleraren is daarmee in het Westerdijkjaar gestegen van 21,9% naar 24,2%. Het doel van 27% in 2020 komt zo weer een stukje dichterbij.

“Ik denk dat het de eerste keer is in de 381 jaar oude geschiedenis van de universiteit dat in een jaar meer vrouwen dan mannen tot hoogleraar zijn benoemd”, aldus rector magnificus Bert van der Zwaan. “Dat is een mooie bekroning op het Westerdijkjaar, en tegelijk is het natuurlijk triest dat het niet eerder is gebeurd. Want wat een talent! Voor een deel waren deze vrouwen al bij onze eigen universiteit UHD (universitair hoofddocent). Dat roept dus wel meteen de vraag op hoe we ervoor zorgen dat talentvolle vrouwen structureel beter gaan doorstromen. Het is nodig om de aandacht voor het onderwerp niet te laten verslappen.”

 

De universiteit is trots op de groei van het aantal vrouwelijke hoogleraren en streeft naar verdere groei, tot minimaal 27% in 2020 en uiteindelijk 50%. Het percentage afgestudeerde vrouwelijke masterstudenten is momenteel 65 procent. Voor promovendi, universitair docenten en universiteit hoofddocenten ligt het percentage vrouwen op respectievelijk 49,9%, 47,7% en 34,2%.

Gebaseerd op de gemiddelde groei de laatste tien jaar voorspelt het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat Nederlandse universiteiten in 2054 evenveel vrouwelijke als mannelijke hoogleraren hebben. De Universiteit Utrecht wil dit al eerder bereiken. Hoe zorg je voor doorstroom van vrouwen naar hogere posities? Om de universitaire doelstellingen te behalen is het noodzakelijk ook te kijken naar de aantallen vrouwelijke UHD’s en universitair docenten (UD) om zo de doorstroom te blijven borgen. De universiteit werkt hier op verschillende manieren aan. Universiteitsbreed bijvoorbeeld met het talentprogramma “Mentoring en Coaching vrouwelijke UD’s” om de kloof tussen de functiegroep UD en UHD’s te helpen overbruggen. Ook faculteiten hebben op veel plaatsen aangescherpte aandacht voor de doorstroom van vrouwen. De faculteit Bètawetenschappen beloont sinds 2017 bijvoorbeeld creatieve methoden met de Westerdijk Award.

Twintig van 39 nieuwe vrouwelijke hoogleraren heeft de universiteit voorgedragen voor de Westerdijk Talentimpuls. Op 8 maart maakt NWO bekend of deze voordrachten worden gehonoreerd. De Talentimpuls is een initiatief van toenmalig minister Jet Bussemaker waarbij zij universiteiten uitnodigde om honderd extra leerstoelen voor vrouwelijke hoogleraren te realiseren. NWO nodigde de Universiteit Utrecht uit om zeventien aanvragen in te dienen. Dat heeft zij gedaan en zij heeft nog drie extra premies aangevraagd.

Op 10 februari 2017 was het 100 jaar geleden dat Johanna Westerdijk haar oratie hield aan de Universiteit Utrecht. Dat was de start van het Johanna Westerdijkjaar. Westerdijk was de eerste vrouwelijke hoogleraar in Nederland. Zij was hoogleraar in de fytopathologie (plantenziektekunde) en ook directeur van het Centraalbureau voor Schimmelcultures.

De Taskforce Diversiteit van de universiteit (gestart in 2016) jaagt de discussie over diversiteit aan, stimuleert het diversiteitsbeleid en ondersteunt initiatieven die diversiteit bevorderen. Een voorbeeld is het Johanna Westerdijkjaar, tijdens welke op allerlei manieren aandacht is gevraagd voor vrouwen in de wetenschap. Een portrettengalerij in het Academiegebouw (zie foto, gemaakt door Anne-Marie van Gijtenbeek) toont alle vrouwelijke hoogleraren van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht, Meet the Professor stond in het teken van Johanna Westerdijk en 100 jaar vrouwelijke hoogleraren, in het Universiteitsmuseum waren diverse tentoonstellingen en een schimmelloket, diverse lunchlezingen werden georganiseerd en bij de Opening van het Academisch Jaar liepen de vrouwelijke hoogleraren vooraan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *