Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Vrouwen in de bijrol

Noot van de redactie: de inhoud van dit artikel is integraal overgenomen van de UU-site.

Gisteravond was de uitreiking van de Oscars. Ook dit jaar was er weer veel commotie. Representatie is een terugkerend probleem in Hollywood: er zijn maar weinig rollen voor vrouwen, donkere acteurs (#OscarsSoWhite), homoseksuelen en transgenders. En daarnaast laat onderzoek zien dat vrouwen in de filmwereld vaak een bijrol spelen. In slechts 12% van de gevallen zijn ze de protagonist. Over het algemeen figureren ze als moeder, vriendin of echtgenoot: hun waarde wordt bepaald in relatie tot anderen. Vandaag checkte NRC Next de stelling ‘12 procent Oscars voor beste actrice voor rol van hoer of maîtresse’. Die blijkt grotendeels waar. Dat is kwalijk, want het tonen van diversiteit is belangrijk. Films (en andere media) hebben namelijk grote invloed op de manier waarop de samenleving denkt over sociale kwesties. Daarnaast moeten kijkers zich kunnen identificeren met wie er op het witte doek voorbij komen, dat geldt ook voor vrouwen.

Overigens is niet iedereen het daar mee eens. Dr. Linda Duits (UU) schrijft in een column dat het niet alleen over representatie, maar ook over receptie gaat. Hoe geeft de kijker betekenis aan de beelden? Maar ze erkent dat de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen een probleem is, al tientallen jaren. Het ergst is dat er na al die tijd van aankaarten niks is veranderd.

Niet alleen de filmindustrie kampt met een representatieprobleem, ook in literatuur is het beeld van vrouwen eenzijdig. Tijdens het Science Café – LIEFDE vertelde neerlandicus dr. Saskia Pieterse (UU) dat in Nederlandse romans vrouwen er bekaaid van afkomen. Mannelijke schrijvers schrijven maar weinig over vrouwelijke karakters. Het vaakst voorkomende beroep van vrouwelijke karakters in de romans uit 2013 was…prostituee. Meer weten? Kijk het Café terug, waar ze aan tafel zit met o.a. sociaal wetenschapper Linda Duits.