Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Zes Utrechtse Bèta-onderzoekers ontvangen Veni-onderzoekssubsidie

Zes onderzoekers van de Faculteit Bètawetenschappen ontvangen van NWO een Veni-financiering van elk maximaal 250.000 euro. Veni biedt veelbelovende jonge wetenschappers de mogelijkheid om gedurende drie jaar hun eigen ideeën verder te ontwikkelen. In totaal dienden 1056 onderzoekers een aanvraag in voor een Veni-financiering. NWO heeft 158 aanvragen gehonoreerd, waarvan in totaal 30 bij de Universiteit Utrecht, het UMC Utrecht en het Hubrecht Instituut.

Verwaarloosde geneesmiddelontwikkeling 
Dr. T.P.C. (Thomas) Dorlo (m), UU – Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences 
Verwaarloosde tropische ziektes eisen veel slachtoffers in ontwikkelingslanden. Toch is maar 1% van nieuwe geneesmiddelen bestemd voor deze ziektes. Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen om geneesmiddelonderzoek voor leishmaniasis, een van deze verwaarloosde ziektes, beter, goedkoper en sneller te maken.

Kunt u me helpen, dokter? 
Dr. H.M. (Hieke) Huistra (v), UU – Freudenthal Instituut
Steeds vaker vragen mensen hun dokter om hulp terwijl ze niet ziek zijn – ze willen bijvoorbeeld ooglidcorrecties en Viagra-pillen, maar ook stervenshulp bij een ‘voltooid leven’. Dit project bestudeert patiëntverzoeken rondom geboorte en dood in de twintigste eeuw. Zo onderzoekt het hoe patiënten de medicalisering van ‘natuurlijke’ levensprocessen hebben beïnvloed.

Moleculaire samenwerking 
Dr. D.H. (Dimphna) Meijer (v), UU – Kristal- en Structuurchemie, Bijvoet Centrum 
Elke zenuwcel in de hersenen maakt contact met meer dan duizend andere zenuwcellen. De onderzoekers combineren twee vakgebieden, scheikunde en neurowetenschappen, om uit te zoeken hoe onze moleculaire bouwstenen (‘eiwitten’) samenwerken om deze contacten in stand te houden.

Organisatie door organellen 
Dr. W. (Wilco) Nijenhuis (m), UU – Celbiologie 
Het functioneren van cellen wordt bepaald door hun vorm en hun interne organisatie. De onderzoekers zullen met behulp van licht de plaatsing van specifieke celonderdelen binnen de epitheelcel aansturen en daarmee bestuderen hoe deze onderdelen op lokaal niveau de cellulaire organisatie en de celvorm beïnvloeden.

Analytische technieken voor het bestuderen van diophantische vergelijkingen 
Dr. D. (Damaris) Schindler (v), UU – Mathematisch Instituut 
De studie van Diophantische vergelijkingen fascineert de mensheid al meer dan 2000 jaar. De grote uitdaging is het begrijpen van de oplossingen in gehele getallen van polynoomvergelijkingen met gehele coëfficiënten. Dit project onderzoekt aspecten van deze vraag met behulp van moderne technieken uit de analytische getaltheorie.

The Bam complex as a molecular cooper 
Dr. S. (Shengqi) Xiang (m), UU – NMR Spectroscopie, Bijvoet Centrum
In gram-negatieve bacteriën, worden β-barrel eiwitten in het buitenmembraan gebracht door een supramoleculaire machine, het Bam complex. Dit onderzoek heeft als doel om dat complex in zijn natuurlijk omgeving te bestuderen en zo het interne werkingsmechanisme op te helderen. De uitkomst kan onderzoekers helpen bij het ontwikkelen van nieuwe antibiotica.

Bekijk hier het complete overzicht.