Logo Universiteit Utrecht

Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Agenda

23 maart 2018
15:00 - 17:00
Academiegebouw, Utrecht

Artikel 1-lezing 2018: Artikel 1 Grondwet en historische ongelijkheid

Nederland heeft al ruim 200 jaar een grondwet en al minimaal net zo lang is er een grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Maatschappelijke ongelijkheid en discriminatie zijn echter van alle tijden.

De jaarlijkse Artikel 1-lezing van de Universiteit Utrecht krijgt in 2018 een iets ander format. Dit jaar nemen vier sprekers aspecten van historische ongelijkheid onder de loep in het licht van artikel 1 Grondwet:

  • Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation) gaat in op het slavernijverleden van Nederland en haar eigen familie;
  • Marilyn Haimé (tot 1 juni 2017 directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) neemt stelling in het debat over compensatie discriminatie in het verleden;
  • Glenn Helberg (psychiater) belicht sporen van discriminatie in de openbare ruimte;
  • Lotte Jensen (hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis, Radboud Universiteit) bespreekt discriminatie in de literatuur.

De lezing wordt georganiseerd door de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie van het departement Rechtsgeleerdheid en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *