Vrouwennetwerk Universiteit Utrecht

Actualiteit

Merel Soons benoemd tot hoogleraar Plant Dispersal Ecology & Conservation

Merel Soons is benoemd tot hoogleraar Plant Dispersal Ecology & Conservation aan het departement Biologie van de Faculteit Bètawetenschappen. Soons is internationaal één van de weinige wetenschappers die gespecialiseerd is in het onderzoek naar de manier waarop planten zich verspreiden. Die verspreiding wordt steeds belangrijker, omdat de leefgebieden van planten door menselijk ingrijpen in het landschap steeds verder uit elkaar komen te liggen. Soons richt zich met haar onderzoek ook op het benutten van de resultaten voor natuurbehoud en natuurherstel.

De leerstoel van Soons betekent een versterking van de interdisciplinaire samenwerking in de Sustainability hubs Future Food en Water, Climate & Future Deltas van de Universiteit Utrecht. Daarnaast is haar benoeming een impuls voor de Academy of Ecosystem Services, een samenwerking van het Institute of Environmental Biology en het Copernicus Instituut.

Merel Soons haalde cum laude haar MSc Biologie aan de Universiteit Utrecht en vervolgde daar haar opleiding met een promotieonderzoek. Daarna leidde ze als postdoc twee grote EU-projecten over de impact van milieuveranderingen en klimaatsverandering op natte natuur. In 2008 verwierf zij een NWO MEERVOUD subsidie en werd zij bij de Universiteit Utrecht aangesteld als universitair docent. Drie jaar later volgden een Vidi, een Aspasia en een benoeming tot universitair hoofddocent. Soons draagt met haar ecologische kennis bij aan de natuurbeschermingspraktijk als lid van het bestuur van het Nederlands Comité van de International Union for Conservation of Nature (IUCN-NL). Zij is tevens lid van het bestuur van het internationale Centre for Wetland Ecology.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.